U příležitosti "řádového dne" udělil prezident Miloš Zeman následující státní vyznamenání Doporučený

Po předání vyznamenání se zaplnily prostory Hradu zejména kolem Španělského sálu, kde probíhala hostina na počest vyznamenaných Po předání vyznamenání se zaplnily prostory Hradu zejména kolem Španělského sálu, kde probíhala hostina na počest vyznamenaných snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl 28. října 2015 u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, Hradem nyní zvaného řádovým dnem,  ocenit v letošním roce 2015 následující občany ČR za vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv, zásluhy za záchranu lidského života, zásluhy o stát v oblasti vědy, umění, kultury, sportu a hospodářství a udělit či propůjčit jim státní vyznamenání České republiky. I přesto, že přejmenování na řádový den zní hrozně, není alespoň pokrytecké jako Den vzniku samostatného českolsovenského státu, protože státní svrchovanost jsme již dávno opustili a  po přijetí Lisabonské smlouvy žijeme v protektorátu EU. 

Ať již dnu 28. říjen říkáme jakkoliv, vyznamenaní měli jistě z ocenění radost, a mnozí z nich si jistě zaslouží naší úctu. Zde je jejich seznam:

Řád Bílého lva propůjčil vojenské skupiny nadporučíkovi Josefu Františkovi in memoriam za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky a za bojovou činnost.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka propůjčil Františku Kriegelovi in memoriam za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.


Prezident republiky udělil dále Medaile:

Medaili Za hrdinství Petru Vejvodovi in memoriam za záchranu lidského života.

Medaili Za zásluhy Júliu Binderovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Medaili Za zásluhy Františku Čechovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Medaili Za zásluhy Arminu Delongovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Medaili Za zásluhy Daliboru Dědkovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Medaili Za zásluhy Pavlu Dostálovi in memoriam za zásluhy o stát.

Medaili Za zásluhy Heleně Fibingerové za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Medaili Za zásluhy Jitce Frantové Pelikánové za zásluhy o stát v oblasti umění.

Medaili Za zásluhy Ludvíku Hessovi za zásluhy o stát.

Medaili Za zásluhy Jiřímu Hlavatému za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Medaili Za zásluhy Eduardu Janotovi in memoriam za zásluhy o stát.  

Medaili Za zásluhy Ludvíku Karlovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Medaili Za zásluhy plk. Aleši Knížkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Medaili Za zásluhy Antonínu Liehmovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Medaili Za zásluhy Jiřímu Mánkovi za zásluhy o stát.

Medaili Za zásluhy Petru Moosovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Medaili Za zásluhy Václavu Neckářovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Medaili Za zásluhy Pavlu Nedvědovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Medaili Za zásluhy Václavu Pavlíčkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Medaili Za zásluhy Janu Petránkovi za zásluhy o stát.

Medaili Za zásluhy Václavu Petříčkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Medaili Za zásluhy Bohdanu Pomahačovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Medaili Za zásluhy Mons. Františku Radkovskému za zásluhy o stát.

Medaili Za zásluhy Jaroslavu Rybkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Medaili Za zásluhy Marii Svatošové za zásluhy o stát.

Medaili Za zásluhy Libuši Šafránkové za zásluhy o stát v oblasti umění.

Medaili Za zásluhy Pavlu Šporclovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Medaili Za zásluhy Ladislavu Štaidlovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Medaili Za zásluhy Danuši Táborské za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Medaili Za zásluhy Milanu Teplému za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Medaili Za zásluhy Miroslavu Tomanovi staršímu za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Medaili Za zásluhy Karlu Weirichovi in memoriam za zásluhy o stát.

Medaili Za zásluhy Jiřímu Žáčkovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

I přesto, že přejmenování na řádový den zní hrozně, není alespoň pokrytecké jako Den vzniku samostatného českolsovenského státu, protože státní svrchovanost jsme již dávno opustili a žijeme v protektorátu EU.

Zveřejněno v POLITIKA

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Související položky (podle značky)

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %