V osmi úkolech od premiéra pro ministryni školství chybí důraz na výchovu a morálku dětí Doporučený

Pokud nebudou mít dítka respekt k učitelům, nepomůže sebevíc miliard Pokud nebudou mít dítka respekt k učitelům, nepomůže sebevíc miliard převzato z webu adminMonika

 V rámci bilančních setkání předsedy vlády s ministry, na nichž premiér vyhodnocuje dosavadní práci členů vlády a stanovuje priority pro zbývající období se premiér Bohuslav Sobotka setkal s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Hovořil s ní mj. o zvyšování platů ve školství, navyšování kapacit mateřských škol či o podpoře sportu. Co za úkoly přinesla tato schůzka pro pani ministryni konkrétně? K jakým závěrům dospěl pan premiér po rozhovoru s paní ministryní?

 Klíčovými úkoly v oblasti školství jsou podle něj především tři věci Jednak zlepšování odměňování učitelů, dále dokončení reformy regionálního školství a v neposlední řadě čerpání evropských peněz.

Premiér s ministryní také diskutoval o pokračování podpory pro mladé rodiny s dětmi. Díky změně zákona bude zaveden nárok na umístění dítěte v mateřské škole postupně od září 2017 pro čtyřleté děti, od září 2018 pro tříleté a od září 2020 pro dvouleté děti. Tato změna pomůže především rodinám s dětmi a usnadní časové sladění rodinného a pracovního života. Ministryni Valachové se podařilo zajistit pokračování investičního programu, který se týká kapacit mateřských a základních škol. Obce by i nadále měly mít možnost získat státní dotace, pokud jim tato místa chybí.

Paní ministryni se podařilo výrazně změnit systémovou podporu učitelů. Jde především o navýšení platů pedagogů v regionálním školství. Tarify pedagogů  se zvýšily o 14,5 procenta, u ostatních pracovníků ve školství o více než 12 procent. Ministerstvu školství se podařilo také prosadit zavedení minimální délky pracovní smlouvy s pedagogickými pracovníky, což by mělo vyřešit problém, kdy byli učitelé na prázdniny propouštěni.

 „Naše vláda si na začátku svého fungování stanovila zlepšování podmínek v oblasti školství a vzdělávání jako jeden ze stěžejních cílů. Jsem rád, že máme díky intenzivní práci ministryně Valachové konkrétní výsledky a splněnu řadu důležitých závazků. Oblast vzdělávání se nám podařilo finančně stabilizovat, příští rok dojde k meziročnímu navýšení rozpočtu školství o 14 miliard korun, to je nejvyšší nárůst od roku 1989. Společně s tím zlepšujeme odměňování zaměstnanců ve školství, od nástupu naší vlády se tarify pedagogů zvýšily o 14,5 procenta, u ostatních pracovníků ve školství o více než 12 procent. Mám radost, že se nám rovněž podařilo navýšit kapacity v mateřských a základních školách a pomoci tak rodinám s malými dětmi. Historicky nejvíce peněz dáváme rovněž také na podporu sportu, více než 1 miliarda korun jde na přímou podporu sportování dětí a mládeže v regionech. Účinně podporujeme odborné a technické vzdělávání, přijala se novela vysokoškolského zákona a na podporu vysokých škol míří opět více peněz než loni. S ministryní Valachovou jsem rovněž mluvil o důležitých úkolech pro zbývající období, jedná se především o efektivní čerpání evropských peněz, dokončení reformy regionálního vzdělávání či dokončení legislativního procesu ve věci kariérního řádu,“ sdělil našemu listu premiér Bohuslav Sobotka.

Zdálo by se tedy, že ve školství nejsou žádné problémy a že paní ministryně může odjet k moři. Opak je však pravdou. Pan  premiér ji zavalil osmi úkoly, které musí do voleb zvládnout.

Jaké úkoly zbývají vyřešit pro ministryni školství Kateřinu Valachovou ve zbývajícím období: 

1. Řádné čerpání evropských fondů, především z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. V tuto chvíli jsou už vyhlašovány výzvy a je důležité, aby proces intenzivně pokračoval.

2. Dokončení reformy regionálního školství. Příslušný zákon je nyní ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. O této reformě se už dlouho diskutuje, ale předchozí vlády to pouze slibovaly.

3. Dokončení kariérního řádu pro učitele. Jde o podporu motivace učitelů, aby i nadále zlepšovali svoji kvalifikaci. Návrh zákona už schválila vláda.

4. Zvýšení podpory pedagogických fakult z pohledu rozpočtu vysokého školství.

5. Intenzivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví na posílení financování lékařských fakult. 

6. Pokračovat ve zvyšování platů učitelů v regionálním školství. Platy regionálních učitelů by měly v roce 2020 dosáhnout 130 procent průměrné mzdy.

7. Pokračování v systémové podpoře sportu.

8. Podpora škol ve vytváření zázemí pro rodiny s dětmi ve formě školních družin, klubů, sportování ve škole a dalších volnočasových aktivit. Ministryně školství Valachová do konce ledna předloží návrh, jak může vláda v tomto směru postupovat i s využitím rozpočtových prostředků.

Chybí úkol nejdůležitější - zlepšit morálku a výchovu dětí

Všechny výše uvedené úkoly jsou samozřejmě nutné pro běžný chod škol. Peníze hrají určitě velikou roli pro udržení kvalitních učitelů, rozšíření sítě školek a sportování mládeže. Jen mi tam chybí důraz na výchovu a na morálku dětí. Zamyšlení se nad tím jak omezit šikanu ve školách, jak pomoci nastolit respekt k učiteli a úctu ke starším lidem obecně. Jak vrátit úctu k maturitám a celkově zvýšit nároky na výuku žáků zejména v exaktních předmětech nutících je k logickému myšlení,  abychom se dostali opět mezi vyspělé státy světa.

Po pročtení zprávy pana premiéra mi vytanula na mysli moudrá slova o Evropské unii J. Em. Dominikakardinála DUKY (parafrázuji): "Hlavní chybou Evropské unie je, že v samé honbě za ekonomicky lepším životem se zapomíná na morální rozvoj občanů." A já dodávám, že o našem školství to platí stejně. A pokud s tímto problémem něco vláda neudělá, nepřestane učitelům svazovat ruce nesmyslnými nařízeními , o nichž by šlo napsat celou knihu, bude to chybou fatální. Ale to je na jiný článek.

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 298 hostů a žádný člen

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

Tištěná revue Fragmenty

Další ukázky ZDE

Opusťme EU dokud je čas!

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %